סידור איזורי מלצרים וראנרים - קפה שטמפפר

שם מלצר/ראנר איזור/שורה תפקיד